Otkup otpadnog mesinga:
 
✔limova
✔komadna
✔strugotina
✔sakupljačkog
Otkup otpadnog mesinga:
✔limova
✔komadna
✔strugotina
✔sakupljačkog
 
Otkup otpadnog mesinga:
 
✔limova
✔komadna
✔strugotina
✔sakupljačkog