Otkup otpadnog olova:
 
✔limova i cijevi
✔vulkanizerskog
Otkup otpadnog olova:
✔limova i cijevi
✔vulkanizerskog
 
Otkup otpadnog olova:
 
✔limova i cijevi
✔vulkanizerskog